Úvod


          v snahe o zobrazenie reality, vstupujú do deja i konflikty a protirečenia – rôzne nástrahy hrdinom, ktorý si musia vybrať cestu ďalej – riešenie


          snaha o ich riešenie nám prináša dve možnosti – harmonické a disharmonické


          správanie človeka je riadené nielen presvedčením a hodnotami, ale podlieha aj vplyvom prostredia, okolia, spol. zvykov


          hľadanie harmónie je snaha zladiť okolnosti so svojimi predstavami, je to celoživotný boj


          harmonický – určitá súhra vyváženosť medzi vnútrom, dušou a okolím -subjektívne (Neprebudený)


          disharmonický -tragický, vyvolávajúce, alebo udržiavajúci rozpor, nepokoj a konflikt